ASGS

Spomíname

Asociácia seniorských golfistov príjma každý rok nových členov a jej rady sa rozširujú. Život človeka je však v čase ohraničený a tak sme nútení zaznamenať
i odchody našich priateľov z pozemských grínov. Mnohí z odchádzajúcich patrili medzi nezabudnuteľné osobnosti našej asociácie a chceme , aby sa ich pamiatka zachovala. Vytvárame preto na našej webovej stránke rubriku „Spomíname“,
v ktorej budeme prezentovať stručný spomienkový text a sériu fotografií
z aktívneho golfového pôsobenia našich zosnulých priateľov. Do rubriky je možné prispievať a redakcia uvíta osobné spomienky na našich priateľov ako aj fotografie z golfových či spoločenských podujatí, ktoré budeme postupne vkladať do rubriky. Kontaktná adresa: senior@asgs.sk
Výkonná rada ASGS


Juraj Záriš (1956 – 2017)

Anton Bezák (1953 - 2015)
Štefan "Pipo" Siváček (1940 - 2015)
Metod Segéň (1937 - 2013)
Miroslav Dočár (1944 - 2012)