KRITÉRIÁ NOMINÁCIE SENIORSKEJ REPREZENTÁCIE SR

KRITÉRIÁ NOMINÁCIE SENIORSKEJ REPREZENTÁCIE SR

13. februára 2021 / Informácie, Turnaje

A. Základné ustanovenia

 1. Podmienkou pre zaradenie hráča do seniorského reprezentačného tímu SR je športová výkonnosť, umiestnenie v nominačných turnajoch a členstvo v ASGS.
 2. Výkonná rada ASGS má právo nezaradiť do reprezentácie, respektíve z reprezentácie vyradiť hráča, ktorý si zámerne zhoršuje handicap, nedodržuje, alebo sa previnil voči golfovej etikete, alebo stanovám a pravidlám ASGS.
 3. Hráč zaradený z kategórie Supersenior+Master do kategórie Senior sa zúčastňuje kvalifikácie ako hráč kategórie Senior.
 4. Turnaje Senior TOUR 2021, vyznačené v kalendári turnajov symbolmi 55+, 65+, K55+ sú kvalifikačnými turnajmi pre rok 2021, symbolmi 55+1, 65+1, K55+1 sú kvalifikačnými turnajmi pre rok 2022.
 5. Kvalifikácia na K+K Monarchy Trophy, ESGA Supersenior Championship & Cup (65+), ESGA Master Team Trophy (75+) a ESGA Championship & Cup (55+) bude ukončená k 27.5.2021. Kvalifikačné turnaje budú vyhodnocované v rebríčkoch:• K Senior Brutto rebríček – 55 až 64 rokov, z výsledkov na rany bez vyrovnania, HCP max. 14
  • K Senior Netto rebríček – 55 až 64 rokov, z výsledkov na rany s vyrovnaním, HCP max. 14
  • K K+K Brutto rebríček – 55 až 64 rokov, z výsledkov na brutto stableford body, HCP max. 14
  • K K+K Netto rebríček – 55 až 99 rokov, z výsledkov na netto stableford body, HCP max. 20
  • K Supersenior+Master Brutto rebríček – 65 až 99 rokov, z výsledkov na brutto Stableford body, HCP max. 20 • K Supersenior+Master Netto rebríček – 65 až 99 rokov, z výsledkov na netto Stableford body, HCP max. 24
 6. V prípade rovnosti súčtu hodnotených výsledkov v kvalifikačných turnajoch, o konečnom poradí pre nomináciu rozhoduje lepší výsledok zo zvyšných nehodnotených odohraných kôl. Ak sa ani týmto spôsobom nerozhodne, konečné poradie nominácie určí VR ASGS. V prípade, že nominovaný hráč sa nemôže zúčastniť medzinárodného turnaja, nahradí ho ďalší hráč z toho istého rebríčka.
 7. Výkonná rada má právo vybrať do každého reprezentačného tímu Senior po dvoch hráčov a jedného náhradníka, do tímov Supersenior po dvoch hráčov a dvoch náhradníkov a do tímu Master jedného hráča a jedného náhradníka, ktorí vyhovujú svojou výkonnosťou a osobnostnými predpokladmi potrebám reprezentácie.
 8. ŠTK spracuje nominačné rebríčky a predloží ich VR ASGS do termínov uvedených v bode 5.B. Nominačné kritériá reprezentácie K+K Monarchy Trophy

1. Pre nomináciu do reprezentácie SR na turnaj K+K Monarchy Trophy musí hráč dosiahnuť limitujúci vek 55 rokov v roku 2021. Výber do tímu brutto bude na základe K K+K Brutto rebríčka (viď. bod 5. Článok A. Základné ustanovenia), pričom prví štyria z rebríčka sa nominujú do tímu priamo. Ostatní dvaja členovia tímu resp. náhradník budú doplnení v zmysle bodu 6. a 7. Článku A. Základné ustanovenia. Výber do tímu netto bude na základe K K+K Netto rebríčka (viď. bod 5. Článok A. Základné ustanovenia), pričom prví traja z rebríčka sa nominujú priamo, štvrtý člen tímu je vždy prezident asociácie a ostatní dvaja členovia tímu resp. náhradník budú doplnení na základe bodu 6. a 7. Článku A. Základné ustanovenia. Konečné poradie nominácie určí osem najlepších výsledkov v rebríčku. Rebríček bude obsahovať výsledky turnajov konaných v roku 2021 označených symbolmi K55+ a štyri najlepšie výsledky z turnajov konaných v roku 2020 označených symbolmi K55+1.

D. Nominačné kritériá reprezentácie Supersenior+Master

1. Pre nomináciu do reprezentácie SR na turnaj ESGA Supersenior Championship & Cup musí hráč dosiahnuť vek minimálne 65 rokov v termíne zahájenia turnaja. Hráči budú do reprezentácie vyberaní, vrátane náhradníkov, na základe nominačných rebríčkov. Tím brutto na základe K Supersenior+Master Brutto rebríčka, tím netto na základe K Supersenior+Master Netto rebríčka (viď. bod 5. Článok A. Základné ustanovenia). Konečné poradie nominácie určí osem najlepších výsledkov v rebríčku. Rebríček bude obsahovať výsledky turnajov konaných v roku 2021 označených symbolmi 65+ a štyri najlepšie výsledky z turnajov konaných v roku 2020 označených symbolmi 55+1 alebo 70+1. Prví štyria hráči v rebríčku sa nominujú do tímu priamo. Ostatní dvaja členovia tímu resp. dvaja náhradníci budú doplnení v zmysle bodu 6. a 7. Článku A. Základné ustanovenia.

2. Pre nomináciu do reprezentácie SR na turnaj ESGA Master Team Trophy musí hráč dosiahnuť vek minimálne 75 rokov vtermíne zahájenia turnaja. Hráči budú do reprezentácie vyberaní, vrátane náhradníkov, na základe K Supersenior+Master Netto rebríčka z mužov 75+ (viď. bod 5.Článok A. Základné ustanovenia). Konečné poradie nominácie určí osem najlepších výsledkov v rebríčku. Rebríček bude obsahovať výsledky turnajov konaných v roku 2021 označených symbolmi 65+ a štyri najlepšie výsledky z turnajov konaných v roku 2020 označených symbolmi 70+1. Prví traja hráči v rebríčku sa nominujú do tímu priamo. Posledný člen tímu resp. jeden náhradník budú doplnení v zmysle bodu 6. a 7. Článku A. Základné ustanovenia.

C. Nominačné kritériá reprezentácie Senior

1. Pre nomináciu do reprezentácie SR na turnaj ESGA Senior Championship & Cup musí hráč dosiahnuť vek minimálne 55 rokov v termíne zahájenia turnaja. Hráči budú do reprezentácie vyberaní, vrátane náhradníkov, na základe nominačných rebríčkov. Tím brutto na základe K Senior Brutto rebríčka, tím netto na základe K Senior Netto rebríčka (viď. bod 5.Článok A. Základné ustanovenia). Konečné poradie nominácie určí osem najlepších výsledkov v rebríčku. Rebríček bude obsahovať výsledky turnajov konaných v roku 2021 označených symbolmi 55+ a štyri najlepšie výsledky z turnajov konaných v roku 2020 označených symbolmi 55+1. Prví štyria hráči v rebríčku sa nominujú do tímu priamo. Ostatní dvaja členovia tímu resp. náhradník budú doplnení v zmysle bodu 6. a 7. Článku A. Základné ustanovenia.

E. Predbežná nominácia

1. VRASGSsivyhradzujeprávopripožiadavkáchorganizátoranavrhnúťpredbežnúnomináciunaESGASupersenior Championship & Cup (65+), ESGA Master Team Trophy (75+) a ESGA Championship & Cup (55+) na základe kvalifikačných rebríčkov pred termínom kvalifíkácie z bodu 5. Článku A. Základné ustanovenia.

F. Nominácie iných reprezentácií

1. Nominácie reprezentácií na prípadné ďalšie reprezentačné turnaje schvaľuje VR ASGS.

G. Kvalifikácia pre rok 2022

 1. Do kvalifikácie na K+K Monarchy Trophy, ESGA Supersenior Championship & Cup, ESGA Master Team Trophy a ESGA Senior Championship & Cup pre rok 2022 budú započítané štyri najlepšie výsledky z turnajov konaných v roku 2021 označených symbolmi 55+1, 65+1, K55+1.
 2. Do kvalifikácie sa v zmysle predchádzajúceho odstavca budú započítavať výsledky aj hráčom, ktorí dosiahnu vek 55 resp. 65 rokov v roku 2022 pred konaním turnajov ESGA, alebo ktorí dosiahnu vek 55 rokov v priebehu roku 2022 pre K+K Monarchy Trophy.