2020 – Presunutie ESGA turnajov na rok 2021.

2020 – Presunutie ESGA turnajov na rok 2021.

ESGA turnaje PRESUNUTÉ na rok 2021. List Prezidenta ESGA národným asociáciam.

Vážení Prezidenti,

V dobrej spolupráci s organizujúcimi asociáciami AGIS v Taliansku a ASSGF vo Francúzsku sme dospeli z dôvodu vyššieho princípu k rozhodnutiu zrušiť turnaje ESGA roku 2020 a posunúť ich na budúci rok 2021.

To znamená, že príslušné asociácie organizujúce turnaje vynaložia od teraz všetko úsilie aby sa tieto turnaje konali nasledovne:

  • Vo Francúzsku – začiatkom augusta 2021 v Paríži –oblasť Versailles pre turnaj družstiev seniorov Championship a Cup na ihriskách „Golf National“ a „Saint-Norm La Bretéche“.
  • V Taliansku – koniec júna prípadne začiatok júla 2021. Na ihrisku Golfclub Montecchia (Padua) pre kategóriu Masters brutto a kategóriu Supermaster, a na golfovom ihrisku Golfclub Frassanelle (Rovelon) turnaj v kategórii Masters netto. Obe ihriská sú situované v „provence of Veneto“.

Hlavné príčiny pre prijatie tohto spoločného rozhodnutia sú:

  • Ochrana zdravia v týchto časoch je priorita každého z nás. Golf je na druhom mieste.
  • Je nejasné kedy sa dostane tento vírus pod kontrolu a kedy sa zlikviduje.
  • Na základe krátkeho prieskumu je zrejme, že mnohí potenciálni účastníci prednostne zostanú doma vo vlastných krajinách.
  • To znamená, že je problémom odhadnúť koľko účastníkov by sa zúčastnilo turnajov.
  • V krátkosti – ESGA turnaje sú miestom stretnutia priateľov, hrajúcich súťažný golf, kde zábava a priateľstvo sú hlavným motorom týchto podujatí a je zrejme, že súčasná situácia to nezaručuje.      

Dúfame že chápete a podporujete naše rozhodnutie. V prípade otázok na konkrétny turnaj obráťte sa na príslušnú asociáciu. Želám Vám v mene Výboru ESGA dobré zdravie a prosím Vás dávajte si pozor.

S pozdravom

Bart Constande, prezident ESGA