Asociácia seniorských golfistov Slovenska (ASGS) vznikla v r. 2000, keď sa malá skupina začínajúcich golfistov z bernolákovského klubu, po dosiahnutí seniorského veku 55 rokov, rozhodla nasledovať príklady svojich rovesníkov z okolitých krajín a začala s prípravou založenia autonómnej seniorskej golfovej organizácie. Organizátori sformulovali prvé Stanovy a zvolali ustanovujúcu konferenciu, ktorá prijala potrebné dokumenty a zvolila orgány vznikajúcej asociácie.

Všeobecné skúsenosti potvrdzujú, že akékoľvek začiatky nebývajú ľahké, čo sa potvrdilo aj v prvých rokoch činnosti novej seniorskej asociácie. Zakladateľské nadšenie a priateľská generačná súdržnosť seniorov z mnohých klubov však dokázali prekonať množstvo úskalí a asociácia sa postupne vyvinula do kompaktného celku, ktorý je rešpektovaný v domácom i európskom golfovom prostredí. 

Naša seniorská asociácia tak dnes predstavuje životaschopný organizmus, ponúkajúci slovenskej seniorskej komunite možnosti kvalitnej golfovej sebarealizácie na domácich ihriskách i na prestížnych zahraničných turnajoch a šampionátoch. Generácia zakladateľov asociácie a prvých seniorských reprezentantov sa postupne pripravuje na obdobie zníženej aktivity a uvoľňuje svoje zodpovedné pozície svojim nasledovníkom. 

Výkonná rada asociácie sa preto rozhodla zaznamenať zásluhy svojich členov, ktorí svojim osobným zanietením i hernými kvalitami najviac prispeli k postaveniu a autorite ASGS v slovenskom golfe. Ostatná konferencia asociácie v r. 2016 v rámci zmien Stanov ASGS schválila ustanovenie virtuálnej Siene slávy ASGS, do ktorej budú primeranou formou uvedené osobnosti slovenského seniorského golfu. Obsadenie Siene slávy vychádza z hodnotenia stanovených kritérií, ktoré sa bude vykonávať v pravidelných intervaloch ku koncu kalendárneho roka.

Členovia Siene slávy: