2022 Volebná Konferencia ASGS – 2022

2022 Volebná Konferencia ASGS – 2022

18. apríla 2022 / Informácie, Nezaradené, Novinky

POZVÁNKA na pravidelnú Konferenciu-2022 členov ASGS

ktorá sa bude konať 17.5.2022 v Zimnej záhrade hotela International Tatranská Lomnica.

Vážení priatelia, členovia ASGS.

            Na základe platných stanov ASGS, VR ASGS zvoláva každé dva roky Konferenciu členov ASGS. Posledná Konferencia  sa konala 16.6.2020 v priestoroch hotela International (Lomnica). Keďže túto jar uplynú od jej konania dva roky, pozývame Vás na Konferenciu ASGS, ktorá sa bude konať dňa 17. 5. 2022 v zimnej záhrade hotela International – Tatranská Lomnica.

            Na základe platných stanov ASGS, sa každé štyri roky konajú riadne voľby prezidenta, členov výkonnej rady ASGS a členov revíznej komisie. Posledné voľby sa konali dňa 6.4.2018 v Bratislave. .

            Voľby do výkonných orgánov ASGS sú jedným z bodov programu Konferencie 2022.

Od 17:00 hod prezentácia

PROGRAM

 1. Otvorenie konferencie 18:00
 2. Schvaľovanie programu konferencie a komisii
 3. Správa o činnosti a hospodárení ASGS za obdobie r 2020 – 2022
 4. Správa revíznej komisie
 5. Rozpočet na rok 2022 – 2023
 6. Úprava a doplnenie stanov
 7. Voľby PREZIDENTA a členov VÝKONNEJ RADY ASGS a ČLENOV REVÍZNEJ KOMISIE.
 8. Diskusia
 9. Správa návrhovej a mandátovej komisie
 10. Záver konferencie
 11. Spoločná večera


Konferencia ASGS 2022 – VÝZVA

Právo navrhnúť kandidátov pre voľby do orgánov ASGS má každý riadny člen ASGS. Preto Výkonná rada ASGS, vyzýva členov ASGS, aby v súlade so Stanovami ASGS predkladali písomne (mailom) návrhy kandidátov na prezidenta, členov výkonnej rady  ako aj členov revíznej komisie. V každej kategórii je možné uviesť aj viac členov. Navrhovateľ by mal disponovať súhlasom kandidáta. 

Kontakt pre podávanie návrhov kandidátov: sekretariatasgs@gmail.com; alebo muska.peter1@gmail.com.

Dr. Peter Muška, PhD., Lozorno, 17. 4. 2022