Kontaktná adresa

Titul:                         ………………………………………………………………………………………..

Meno:                       ………………………………………………………………………………………..                

Priezvisko:             ……………………………………………………………………………………….

Dátum narodenia:          ……………………………………………………………………………..

Rodné číslo:           ………………………………………………………………………………………..

Adresa:                    ………………………………………………………………………………………..

Telefón:                   ………………………………………………………………………………………..

E-mail:                     ………………………………………………………………………………………..

Členské číslo:        ………………………………………………………………………………………..

Materský golfový klub: ……………………………………………………………………………..

Ja dole podpísaný budúci člen asociácie hrajúci na turnajoch ASGS ako aj ESGA, súhlasím s publikovaním svojho mena, priezviska, členského čísla, klubu a handicapu na štartovacích a výsledkových listinách v listinnej aj v elektronickej forme príslušného turnaja ASGS a ESGA. Súhlasím s publikovaním svojho mena a priezviska v celoročných hodnotiacich tabuľkách a rebríčkoch v listinnej  aj elektronickej forme. Ďalej, súhlasím, že moje individuálne fotky, ako aj fotky družstiev z turnajov ASGS ako aj ESGA môžu byť publikované na ASGS sieti ako aj sieti ESGA.  

Sekretariát ASGS: Asociácia seniorských golfistov Slovenska, Galandova 3, Bratislava, email: senior@asgs.sk;   webová stránka: www.asgs ASGS

Sekretariát ASGS: email: senior@asgs.sk;   webová stránka: www.asgs ASGS

……..