Konferencia SKGA

Konferencia SKGA

26. februára 2020 / Informácie

Komferencia SKGA

Zúčastnil som sa konferencie SKGA. Zaujímavé!

V pláne činnosti majú vetu: SKGA bude pokračovať v aktivitách smerujúcich k získavaniu nových golfistov, …..

Golfistov bolo k 31.12.2019 spolu 7734 ks, čo je o 46 ks menej ako rok predtým a menej ako rok predtým. Len tak ďalej.

Z týchto golfistov je 37% nad 50 rokov. To je 2862 ks. Čo spravíme, aby boli všetci v ASGS?

SKGA založili v roku páne majitelia ihrísk na to, aby sa starala o súťažný golf. Zároveň má pomôcť zakladateľom dostať sa k štátnym peniazom. Asi je to v poriadku. Veď podnikanie v golfe je jedno z najťažších a najmenej výnosných. Ale to si vybrali dobrovoľne a za to ,že to robia , im všetci ďakujeme. Občas síce na nich nadávame, že to nerobia lepšie, ale aj tak Ďakujeme.

Hlavná činnosť SKGA – šport. 

Všetci golfisti prispievame na fungovanie SKGA priamo cez poplatky a nepriamo cez svoje dane prispievajú aj všetci občania. A o tieto peniaze tu ide.  Pri čítaní rozpočtu zistíme: 

  1. Príjem je 588 000€
  2. Náklady na správu a činnosť samotnej SKGA sú asi 346 000 €. Suma je rozložená vo všetkých kapitolách. SKGA má 3 zamestnancov a pár pomocníkov. Vyzdobuje turnajové ihriská, spravuje server, ….
  3. Zbytok rozpočtu sa minie na deti. Máme CTM, TON, RTCTM, …Tieto peniaze ale v podstate skončia u majiteľov ihrísk. 
  4. Potom sú  sústredenia a reprezentačné výjazdy detí do 23 rokov. 
  5. Túra  SKGA/MIDAM/Senior je síce pre dospelých,ale hrajú ju hlavne deti.  MIDAM a Seniori je polovica štartujúcich a hrajú len dva dni.
  6. Majstrovstvá MIDAM a Seniorov spolu s  výjazdom seniorov na EGA majstrovstvá Europy je  pre dospelých a starších .  Rozpočtovo asi 10000 €.

Zhrnutie: na 1160 golfistov do 23 sa minie 47% rozpočtu a na 6574 golfistov sa minie 6%.  Je správne podporovať deti, veď budúcnosť je v deťoch. 

V rámci slovenského golfu fungujú dva subjekty bez domovského ihriska, ktoré vďaka tomu, že nie sú viazané na ihrisko robia len golf.

Sú to  ŽRGK a ASGS

ŽRGK je pridružený člen SKGA, lebo majiteľ ihriska ich vyhnal a ASGS je združenie športových dôchodcov. Ich členovia platia extra poplatky, aby boli spolu. Robia športový golf a reprezentujú Slovensko aj v zahraničí. 

Obaja na vyhodnocovanie činnosti potrebujú server SKGA a majiteľov ihrísk za čo obom štedro platia. Robia to pre radosť z hry a stretnutí. A pre víťazstvá! Pre česť a slávu! 

Z rozpočtu štátu išlo na podporu golfu už veľa peňazí. Počet vychovaných golfistov hodných aspoň európskej úrovne je spolu NULA. Áno máme pár namyslených detí hrajúcich snobský šport. Tieto deti po dovŕšení veku 23 rokov sa z golfu akosi strácajú.  Asi im chýba podpora. Muži a ženy v podstate nie sú. MID AM nie je. Profesionálov nemáme ani stredoeurópskych parametrov. Seniori hrajú pod ASGS. 

Prestaňme sa tváriť, že vychováme Sabbatiniho a podporujme všetkých rovnako.