2019 PREZIDENTI EURÓPSKEJ SENIORSKEJ GOLFOVEJ ASOCIÁCIE ROKOVALI.

2019 PREZIDENTI EURÓPSKEJ SENIORSKEJ GOLFOVEJ ASOCIÁCIE ROKOVALI.

10. augusta 2019 / Informácie, Nezaradené, Novinky

Valné zhromaždenie prezidentov národných seniorských golfových  asociácii v Celtic Manor – 2.8.2019

Paralelne s 38. ESGA seniorskými majstrovstvami družstiev „Championship“ a „Cup“ (30. Júla až 3. Augusta) sa dňa 2. Augusta 2019 konalo v južnom Walese ESGA Valné zhromaždenie (General Assembly) prezidentov jednotlivých seniorských národných asociácii.  Stretnutia sa zúčastnilo 21 prezidentov.  Zasadanie viedol prezident ESGA pán Georges Gevers. Privítal účastníkov, ale najmä novozvolených prezidentov národných asociácii, ktorí sa rokovania zúčastnili po prvý krát (FR, IT, PT, SI, ES, a UK).

Prezidenti národných asociácii seniorských golfistov ESGA.

Bohatá agenda rokovania obsahovala 16 významných bodov, ktorých závery ovplyvnia smerovanie európskeho seniorského golfu a taktiež budú mať dopad aj na našu asociáciu. Turnaj v kategórii Supermaster (75+) – konštatovalo sa, že rozhodnutie realizovať turnaj pre kategóriu Supermaster bolo správne. Výsledky zo Švédska, kde sa konal 1. Ročník tohto turnaja dávajú dobrý predpoklad jeho pokračovania. Nutná podmienka je, aby organizátor poskytol primerané množstvo buggies.   

Závery týkajúce sa rozpočtu za rok 2018 a výhľadu čerpania za rok 2019 konštatovali, že hlavným bodom čerpania je práca na novej web stránke ESGA. Detailne bola vysvetlená  logistika stavby stránky. Hoci v súčasnosti stránka funguje, stále sa pracuje na jej efektívnosti. Dôležité budú oblasti on-line komunikácie pri prihlasovaní sa na turnaje a prepojenie s národnými stránkami jednotlivých asociácii. Archív ESGA na web stránke   by mal siahať do minulosti 5 rokov a mal by obsahovať aj informácie o multilaterálnych turnajoch, kam patrí aj turnaj K+K MT.

Turnaje. Prezidenti príslušných národných asociácii prezentovali dokumenty týkajúce sa pripravovaných ESGA turnajov. Prezident ASSGF Francois Spicq (Francúzsko) oznámil, že 39. ESGA SENIOR turnaj sa bude konať vo Francúzsku v dňoch 4. až 7. augusta 2020. Turnaj sa bude hrať na dvoch ihriskách v okolí Paríža. Rydercupové ihrisko z roku 2018 Golf National (Guyancourt) a ihrisko Golf de Saint-Nom-la-Bretéche (Saint-Nom-la-Bretéche). Prezidentský turnaj sa bude hrať na najstaršom parížskom ihrisku Golf du RCF La Boulie (Versailles). Kandidátom pre organizovanie 40. ESGA SENIOR turnaja v roku 2021 je Taliansko. Zástupca talianskej asociácie informoval valné zhromaždenie o predbežnej nominácii dvoch ihrísk Golf della Montecchia (pre Championship) a Golf Club Padova (pre Cup).Hrať by sa malo v termíne 30. Jún – 2. Júl. Prezident švajčiarskej asociácie predstavil program turnaja ESGA Master Team (70+) a ESGA Super Master (75+). Turnaj sa bude konať v dňoch 1. – 6. Júna 2020 na dvoch ihriskách v blízkosti Baselu. Golf and Country Club Basel a Golf du Rhin Chalampe. Kandidátom pre organizovanie turnaja ESGA Master 2021 je Nórsko. Turnaj sa bude konať 20. – 25. Júna 2021. Sola Golfklubba Sandnes Golfklubb.

Diskusia týkajúca sa turnajov bola zameraná na termíny prihlasovania a platenia zálohových platieb. Board ESGA (Výkonná rada ESGA) vzala do úvahy pripomienky národných asociácii a bude sa ich snažiť presadzovať pri rokovaní s organizátormi.

Končiaci prezident ESGA pán Georges Gevers – vpravo. Nový prezident ESGA pán Bart Jan Constandseza – vľavo.

V kapitole členské záležitosti Board informoval členstvo o znovuzvolení pána Gutmann Habig do Boardu a zvolení holanďana, pána Bart Jan Constandseza, za nového prezidenta ESGA. Posledná aktivita dosluhujúceho prezidenta Georges Gevers bude udeľovanie víťazných trofejí na záverečnom ceremoniáli. Jeho mandát skončil 3. 8. 2019.  Prezident odchádza z administratívnych dôvodov vek prezidenta nesmie byť 80 rokov a môže byť prezidentom maximálne tri trojročné obdobia.

Diskusia týkajúca sa dátumu narodenia a termínu turnaja ostáva bezo zmeny. Hráč musí mať v deň turnaja potrebný vek. Tak isto aj hranica pre kategóriu Master je 70+. Dlhá diskusia sa venovala otázke hranice senior a master. Výsledok je že sa ponecháva hranica pre máster 70+. K tejto otázke sa rokovanie vráti na nasledovnom stretnutí.

Budúce rokovanie Valnej hromady bude vo Francúzsku 6. 8. 2020.

Naše zástupkyne v turnaji Ladies Challenge.
Prezident ESGA Georges Gevers

Po skončení rokovania Valnej hromady nasledoval spoločenský večer, ktorého sa zúčastnili aj manželky prezidentov. Spoločná fotografia prezidentov zachytáva moment odovzdávania symbolického darčeka odchádzajúcemu prezidentovi.   

V rámci programu účasti prezidentov na turnaji ESGA Senior 2019 vo Walese, bol aj golfový turnaj prezidentov o „Prezidentský pohár“ a turnaj sprevádzajúcich osôb súťažiacich hráčov „Ladies Challenge“. Hralo sa na starom ihrisku St. Pierre old course nachádzajúce sa v blízkosti Celtic Manor. Našu výpravu na turnaji reprezentovali dámy (uvádzam v poradí v akom skončili) Jana Škorecová, Mária Mušková, Margita Pňačková a  Mária Hrušková. Turnaja sa zúčastnil aj prezident ASGS Peter Muška, ktorý mal možnosť zahrať si rozlúčkový golf s odchádzajúcim prezidentom ESGA  pánom Georges Gevers.  

Lozorno, 9.8.2019, Peter Muška – prezident ASGS