SENIOR ROKU 2019

SENIOR ROKU 2019

Našiel som nezverejnenú fotku. Prepáčte.

Senior roka 2019 – Michal s vnučkou a pánom prezidentom.