XX. Medzinárodné seniorské majstrovstvá ASGS Slovak Senior Open

30. apríla 2019 / Informácie

Uznesenie Výkonnej Rady zo dňa 16.04.2019 a pozvánka na turnaj.

VR ASGS po analyzovaní všetkých výstupov z rokovania s SKGA a berúc do úvahy aj stanovisko formulované v uznesení VR zo dňa 23. 7. 2018, k „spoločnému“ organizovaniu 19. ročníka MS seniorov konštatuje nasledovné.

Postavenie ASGS v navrhovanej organizačnej schéme „Majstrovstiev seniorov SR 2019“, nie je dôstojné a ani adekvátne pozícii ASGS na Slovensku.

Cieľom VR ASGS je postaviť majstrovstvá seniorov na úroveň golfového sviatku seniorov na Slovensku. ASGS chce pozvať na turnaj širokú základňu slovenských seniorských golfistov a otvoriť turnaj ako pre slovenských tak aj pre zahraničných účastníkov zastrešených ESGA.

VR odporučila a príslušným komisiám ASGS aby vynaložili všetko úsilie a zorganizovali turnaj zodpovedajúci tradíciám turnajov ASGS. Výsledkom práce je že v dňoch 8. – 10. 7. 2019 sa na golfovom ihrisku Tále uskutočnia „XX. Medzinárodné seniorské majstrovstvá ASGS – Slovak Senior Open“, na ktoré Vás srdečne pozývame.    

                                           Peter Muška – prezident ASGS