Senior Tour 2015 – GC Old Lake, Tata

25. mája 2015 / Fotoalbum