XXV. ročník SENIOR TOUR

XXV. ročník SENIOR TOUR

1. marca 2024 / Informácie, Nezaradené, Novinky

Vážení golfoví priatelia.

Zimné obdobie pomaly končí, aj keď o zime máme iné predstavy.  Preto niektoré ihriská boli otvorené aj počas zimy. Pre hráčov z južných regiónov to bola veľká výhoda. Iní, ktorí to šťastie nemali to riešili pobytom v teplých krajinách.

Aj keď sa zdá, že v živote našej asociácie je pokojné obdobie nie je to pravda. Prípravy na domáce a zahraničné turnaje sú v plnom prúde. Kalendár turnajov našej SENIOR TOUR 2024 (ST´24) bol uverejnený koncom roku 2023. Malá zmena je v termíne turnaja dvojíc na Sliači, ktorý sa bude konať o deň skôr, v dňoch 30.9 (pondelok) a 1. 10. 2024 (utorok). Tento turnaj bude posledným v našej ST´24 a po jeho skončení, okrem vyhodnotenia samotného turnaja  vyhodnotíme a odmeníme putovnými pohármi našich najlepších. Novinkou tohto ročníka bude zrušenie kategórie 14+ a uvedenie kategórie Master (75+). Srdečne Vás na našu SENIOR TOUR 2024 pozývame. Začíname turnajom v Sedine v dňoch 9. – 10. 4. 2024.

Medzinárodné turnaje sa pripravujú nasledovne. Turnaj K+K Monarchy Trophy s kapitánom Milošom Pagáčom sa uskutoční 20.-30. mája 2024 v Maďarsku (Zala).  Kapitánom družstiev turnaja Superseniorov a Master je Miroslav Krčmár. Turnaj sa bude konať 30.6. –  4.7. 2024 v Poľsku (Gdaňsk). Turnaj  Seniorov pod vedením kapitána Jozefa Fecku sa plánuje od 29.7 do 3.8. 2024 na Islande (Reykjavík). VR ASGS rozhodla vyslať na všetky tieto turnaje sedem družstiev.  VR ASGS už komunikuje s organizátormi a potenciálnymi hráčmi. Začína sa stávať pravidlom, že organizátori ESGA turnajov požadujú záväzné prihlásenie a tiež zoznamy hráčov už začiatkom roku. To znamená, že jarná kvalifikácia by už nemala taký dosah na nomináciu ako sme predpokladali.

Golfovú sezónu seniorov zahajuje turnaj „Česko-Slovensko Ryder Cup“, tradične hraný v tureckom Beleku. Konal sa v dňoch 14. – 17. 2. 2024. Našu sezónu uzaviera turnaj o „Česko-Slovensky pohár“, ktorý sa tento rok odohrá na Slovensku. Kapitánom družstva a ambasádorom česko-slovenských zápolení je Anton Strnad.  

Výkonná Rada ASGS: pán Ladislav Valíček sa z pracovných dôvodov vzdal funkcie člena Výkonnej Rady. Rád mu v mene VR ďakujem za jeho dvojročné pôsobenie v tejto funkcii. Novým kooptovaným členom VR od 1.1.2024 sa stal pán František Kmiť (golfový klub Pegas). Rok 2024 je podla stanov aj rokom konferencie, ktorá sa koná každé dva roky. Miesto konania konferencie bude pravdepodobne na Táľoch alebo v Lomnici. VR oznámi miesto konania a program konferencie v dostatočnom predstihu.   

Začiatok novej sezóny je spojený aj s povinnosťami členov. VR ASGS si dovoľuje pripomenúť, že členský príspevok na rok 2024 v  sume 100 € je v zmysle Stanov ASGS potrebné uhradiť do 31.marca 2024. Práva a výhody člena ASGS počas sezóny r.2024 môžu využiť iba členovia so zaplateným členským príspevkom. Výzva platí pre všetkých prijatých a registrovaných členov ASGS k 31.12.2023. Nový záujemca o členstvo uhradí členský poplatok až po zaslaní prihlášky a jej schválení vo VR ASGS  a následnej výzve sekretariátu ASGS.

VR odporúča pre úhradu členského príspevku použiť prioritne formu bankového prevodu na účet ASGS: SK63 1100 0000 0026 6525 0134

ODVOD 2% Z DANE NA ÚČET ASGS: V tomto roku 2024 sa nám podarilo opäť získať povolenie k odvodu 2% dane z príjmov na náš účet SK63 1100 0000 0026 6525 0134. V predchádzajúcom roku 2023 sme získali týmto spôsobom 1.170 €. Chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým darcom.

Vážení golfoví priatelia, dúfam že jarné turnaje našej SENIOR TOUR 2024 Vás zastihnú v dobrej technickej forme a zdravej kondícii.

Teším sa na prvé stretnutie v Sedine.

Dr. Peter Muška, PhD.

Prezident ASGS